ductran production team

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến đội ngũ chúng tôi.

Duc Tran Productions Team là đội ngũ nhà sản xuất có nhiều kinh nghiệm, từng hợp tác sản xuất với nhiều đợn vị doanh nghiệp và các nghệ sĩ trình diễn. Đáp ứng chuyên nghiệp với nhu cầu sản xuất của các dự án cá nhân cũng như đoàn thể.

Với kim chỉ nam ” Sản phẩm của bạn cũng là sản phẩm của chúng tôi “
Duc Tran Production Team luôn tư duy để thấu hiểu tầm nhìn của dự án; Với mong muốn đồng hành cùng khách hàng để đem lại sản phẩm có chất lượng tốt nhất, cùng dịch vụ sản xuất chuyên nghiệp nhất.

đội ngũ của chúng tôi

Duc Tran
Manager / producer

Lorem ipsum..

Dat09
music producer

Lorem ipsum..

quoc nghia
Music producer

Lorem ipsum..

Quang AnH
Music Producer

Lorem ipsum..