Là một trong những dự án  với khối lượng sản xuất khổng lồ gồm 4 Soundtrack cho giải đấu Arena of Valor World Cup 2021 tổ chức bởi Tencen, TiMi và Garena Global.

Composer: Duc Tran
Co-producer: Tho Nguyen (Flowz)

Track List:

  • Fight Together: Main Stream Soundtrack
  • Rise Up: Hight Light Soundtrack
  • Rise Together: Interview Soundtrack
  • Malstorm: MV Trailler Backgroung Soundtrack