Là một trong những dự án gồm 3 Soundtrack cho giải đấu Arena of Valor International Championship 2022 tổ chức bởi Garena Global, TiMi và Level Infinite.

Composer: Duc Tran