2018 với đề nghị đặt hàng từ Garena Viet Nam. Chúng tôi đã tổ chức sản xuất theme song – music traillers

Quá trình thực hiện trong vòng 2 tuần kể từ khi đặt hàng

Đội ngũ sản xuất:
Composer: Duc Tran
Mixing: Phan Viet Cong Hoan
Mastering: Phan Viet Cong Hoan & Loc DX