Là một trong những dự án đến hiện tại chúng tôi vẫn đang thực hiện. Bao gồm việc thu âm và sản xuất âm thanh cho nhiều nhân vật trong game.