Là một trong những dự án gồm 3 Soundtrack cho giải đấu Arena of Valor International Championship 2021 tổ chức bởi Tencen, TiMi và Garena Global.

Composer: Duc Tran

Track List:

  • Sound Track 01: Main Stream Soundtrack
  • Sound Track 02: Interview Soundtrack
  • Sound Track 03: Interview Soundtrack 02