Đây là một trong số những dự án trong năm 2020 mà chúng tôi đã thực hiện cùng Garena Việt Nam.
Song: Kiêu Hãnh Việt Nam
Composer: Duc Tran
Lyric: Dương Tuấn Anh
Vocal: Hồng Dương M4U