Sản phẩm kết hợp với studio TiMi ră mắt hero Eland’orr. Chúng tôi với vai trò là đơn vị sáng tác và sản xuất ca khúc chính Soul of the wanderer.
Composer: Duc Tran
Lyric: Duong Tuan Anh
Vocal: Minh Minh