Là một trong những dấu ấn năm 2022 của Duc Tran Productions Teams với đối tác quốc tế.